இந்திய விடுதலைப் போராட்ட வரலாறு - க வெங்கடேசன் | Inthiya Viduthalai Poratta Varalaru G. Venkatesan

tnpsc indiya thesiya iyakkam book

TNPSC  நடத்தும் அனைத்து  தேர்வுகளில் உள்ள ”இந்திய தேசிய இயக்கம்” பாடத்திட்டத்திற்கான அனைத்து பகுதிகளையும் உள்ளடக்கிய சிறந்த புத்தகம். தற்போது மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ள குரூப் 1, 2/2A புதிய பாடத்திட்டத்திற்கு (அலகு – VII: இந்திய தேசிய இயக்கம்)  அனைவராலும் பரிந்துரைக்கப்படும் புத்தகம் இதுவாகும்.
 

வங்கி / Google Pay மூலம் நேரடியாக பணம் செலுத்த Whatsapp : 8778799470

Content Pages of the Book